ul. Zachodnia 7/12a, Kraków sekretariat@mentalmed.pl

KU AUTONOMII I WSPÓŁPRACY

Warsztaty

TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje. Jest przedsięwzięciem edukacyjnym – jest więc skierowany do ludzi zdrowych – nie jest formą terapii.

Podczas warsztatów trenerzy organizują bezpieczną przestrzeń  i warunki do tego aby lepiej poznać siebie i swój sposób funkcjonowania w świecie społecznym, a także do zgłębiania samego siebie poprzez badanie własnych zachowań i rozwijanie umiejętności związanych z komunikacją, wyrażaniem emocji, funkcjonowaniem w grupie i z grupą nieznanych osób.

Kwalifikacja: Kwalifikacja do grupy to około 30 minutowa rozmowa dotycząca motywacji i oczekiwań uczestników (wliczona w cenę warsztatów – nieodpłatna, gdy ktoś nie zostanie zakwalifikowany). Spotkanie odbywa się “na żywo” lub przez Skype. Rozpoczęcie warsztatów nastąpi po zgłoszeniu się i zakwalifikowaniu minimum 10 osób. 

Termin warsztatów: 25-26 maja i 1-2 czerwca. Warsztaty odbywają się w godzinach 9:00-18:00 w Centrum Zdrowia Psychicznego Mental Med. W trakcie warsztatów przewidziane są przerwy „kawowe” i „obiadowa”.

Koszt inwestycji: 890 zł od osoby, za cykl 4 dni (10 godzin dydaktycznych dziennie) warsztatów grupowych. W cenę wliczony jest poczęstunek i obiad.

Po zakwalifikowaniu do grupy prosimy o zapłacenie zaliczki w wysokości 300 złotych przelewem na konto o numerze:                  49 1140 2004 0000 3202 4713 8893                                               podając w tytule: Trening Interpersonalny.

II rata w wysokości 590 złotych przyjmowana jest do dnia poprzedzającego warsztat. Zaliczka przepada w sytuacji wycofania się na tydzień lub krócej przed terminem warsztatu.

Informacje i zapisy na spotkanie kwalifikacyjne:
Zapraszamy do kontaktu: szymon@coachingpro.com.pl, telefon: +48 662019465.