ul. Zachodnia 7/12a, Kraków sekretariat@mentalmed.pl

KU AUTONOMII I WSPÓŁPRACY

Oferta

Jesteśmy prywatnym  ośrodkiem, lecz na usługi w części naszych struktur posiadamy umowę z NFZ.

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek

8:00-20:00

w swojej pracy kierujeMY się zasadami PSYCHIATRII psychoDYNAMICZNEJ

Uważamy, że tak jak diagnoza psychodynamiczna musi być zakorzeniona w kontekście biologiczno-­psychologiczno-społecznym, podobnie leczenie powinno obejmować wszystkie te sfery funkcjonowania człowieka.

Podstawą dobrej terapii jest trafna diagnoza. Obejmuje ona zarówno obraz kliniczny (biologiczno­medyczny), konflikty wewnątrzpsychiczne (psychologiczne) i trudności w relacjach interpersonalnych w środowisku (warstwa społeczno­kulturowa).

Współgranie tych trzech sfer od dzieciństwa tworzy unikalną osobowość każdego człowieka. Zranienia powstające w którejkolwiek z tych przestrzenii i w jakimkolwiek momencie życia, mogą prowadzić do trudności w codziennym funkcjonowaniu w pracy czy w związkach z innymi ludźmi, a czasem do objawów chorobowych.

Psychoanalitycy uważają, że najważniejszym okresem, w którym te zranienia powodują zakłócenie w funkcjonowaniu dorosłego człowieka, to pierwszych kilka lat życia. Jednak człowiek rozwija się całe życie. I tak jak całe życie mogą nas spotkać różne cierpienia i stresy, tak w dopóki żyjemy mamy możliwość leczenia tych ran.

Oferta

Celem zadbania o staranność leczenia i jego zindywidualizowanie, do każdego z rodzajów terapii w naszym Centrum prowadzimy kwalifikację, na którą zazwyczaj składa się od jednego do pięciu konsultacji diagnostycznych.                    Dbając o rzetelność diagnozy pierwsza konsultacja odbywa się zawsze u specjalisty psychiatry. Pozwala to na przykład wykluczyć fizykalne tło objawów i znacznie przyspiesza proces diagnostyczny i pozwala przedstawić propozycję terapii w strukturach naszego Centrum, lub zalecenie zgłoszenia się do innego, bardziej adekwatnego miejsca leczenia.

Usługi prywatne (odpłatne)

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego­ świadczy usługi z zakresu diagnostyki i leczenia chorób i zaburzeń psychicznych
  • Poradnia Leczenia Nerwic­ świadczy usługi z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej nerwic i zaburzeń osobowości
  • Zespół Leczenia Środowiskowego dla Krakowa świadczy usługi w postaci wizyt domowych dla pacjentów naszego centrum, którzy z różnych, uzasadnionych przyczyn nie są w stanie być leczonymi w siedzibie CZP

Usługi refundowane przez NFZ

  • Zespół Leczenia Środowiskowego dla Krakowa – Podgórze.