ul. Zachodnia 7/12a, Kraków sekretariat@mentalmed.pl

KU AUTONOMII I WSPÓŁPRACY

Nasz zespół

Lekarz, specjalista psychiatra. Certyfikowany Specjalista Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego, Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Ukończyła 4 – letni Kurs Psychoterapii organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W trakcie szkolenia do uzyskania tytułu asystenta psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy oraz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół leczenia psychoz schizofrenicznych, chorób afektywnych, zaburzeń osobowości i uzależnień u dorosłych.

Lekarz, specjalista psychiatra.Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Superwizor i analityk treningowy Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Certyfikowany Specjalista Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Współpracuje z Kursami Psychoterapii organizowanymi przez Instytut Analizy Grupowej “Rasztów” w Warszawie oraz Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Organizowała i prowadziła zajęcia warsztatowe i wykłady na konferencjach psychiatrycznych i kursach psychoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Instytutu Analizy Grupowej “Rasztów” oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Akademii Medycznej w Gdańsku, Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie. Od lat zajmuje się farmakoterapią i psychoterapią indywidualną oraz grupową dorosłych pacjentów cierpiących na różne schorzenia psychiatryczne. Zainteresowania kliniczne koncentrują się wokół zaburzeń osobowości, nerwic, depresji i psychoz. Jest superwizorem zarówno psychoterapeutów pracujących indywidualnie, jak i zespołów terapeutycznych Oddziałów Leczenia Nerwic i oddziałów dziennych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz czteroletni kurs psychoterapii psychodynamicznej organizowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Trener umiejętności społecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, prowadzi terapię indywidualną, grupową, treningi interpersonalne, warsztaty rozwojowe i interwencyjne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zrealizowała specjalizację z zakresu psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych oraz czteroletni kurs psychoterapii atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, grupy wsparcia oraz treningi umiejętności społecznych. Aktualnie pracuje jako psycholog w Zespole Leczenia Środowiskowego Kraków – Podgórze oraz w Szpitalu Klinicznym im. Babińskiego w Krakowie.

Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, terapeuta zajęciowy. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii w nurcie systemowo – psychodynamicznym. Odbyła praktyki, między innymi, w Centrum Terapii Strategicznej Krótkoterminowej w Las Palmas (Terapia Estrategica Canarias). Aktualnie pracuje jako psycholog w Zespole Leczenia Środowiskowego Kraków – Podgórze oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego.

Współpracownicy

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończył studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczy w Kursie Psychoterapii organizowanym przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną pracując z osobami dorosłymi przede wszystkim w ujęciu systemowo-psychodynamicznym. Prowadzi grupy wsparcia, treningi interpersonalne i warsztaty rozwojowe. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog, psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Jest specjalistą psychiatrii, psychoterapeutką psychoanalityczną i superwizorką Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkinią Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal. Kieruje, jako ordynator, Oddziałem Leczenia Zaburzeń Osobowości szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie. Jest w Radzie Fundacji im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej, gdzie w ramach dbania o jakość psychoterapii w Polsce m.in. organizuje coroczne konferencje psychoanalityczne.