ul. Zachodnia 7/12a, Kraków sekretariat@mentalmed.pl

KU AUTONOMII I WSPÓŁPRACY

Nasz zespół

Lekarz, specjalista psychiatra. Certyfikowany Specjalista Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego, Szpitalu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Ukończyła 4 – letni Kurs Psychoterapii organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W trakcie szkolenia do uzyskania tytułu asystenta psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół leczenia psychoz schizofrenicznych, chorób afektywnych, zaburzeń osobowości i uzależnień u dorosłych.

Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada Certyfikat Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uprawniający do prowadzenia i superwizowania interwencji kryzysowej. Jest certyfikowanym Specjalistą Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczy w Podyplomowym Kursie Psychoterapii przygotowującym do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Asystent psychodramy wg Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy, w trakcie szkolenia do uzyskania tytułu Trenera. Ma kilkunastoletnie doświadczenia pracy psychoterapeutycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Prowadzi szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej dla psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, policjantów,nauczycieli i kuratorów sadowych. Obszary zainteresowań: traumy, kryzysy indywidualne i małżeńskie, zaburzenia pourazowe, nerwice, depresje i dystymie, doradztwo.

Lekarz, specjalista psychiatra.Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Superwizor i analityk treningowy Instytutu Analizy Grpowej „Rasztów”. Certyfikowany Specjalista Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współpracuje z Kursami Psychoterapii organizowanymi przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne oraz Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Organizowała i prowadziła zajęcia warsztatowe i wykłady na konferencjach psychiatrycznych i kursach psychoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Instytutu Analizy Grupowej “Rasztów” oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Akademii Medycznej w Gdańsku, Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie. Od lat zajmuje się farmakoterapią i psychoterapią indywidualną oraz grupową dorosłych pacjentów cierpiących na różne schorzenia psychiatryczne. Zainteresowania kliniczne koncentrują się wokół zaburzeń osobowości, nerwic, depresji i psychoz. Jest superwizorem zarówno psychoterapeutów pracujących indywidualnie, jak i zespołów terapeutycznych Oddziałów Leczenia Nerwic i oddziałów dziennych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończył studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczy w Kursie Psychoterapii organizowanym przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną pracując z osobami dorosłymi przede wszystkim w ujęciu systemowo-psychodynamicznym. Prowadzi grupy wsparcia, treningi interpersonalne i warsztaty rozwojowe. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz czteroletni kurs psychoterapii psychodynamicznej organizowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Trener umiejętności społecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, prowadzi terapię indywidualną,grupową, treningi interpersonalne,warsztaty rozwojowe i interwencyjne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Współpracownicy

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz czteroletni kurs psychoterapii psychodynamicznej organizowany przez Oddział Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiada Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z osobami dorosłymi, prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par i rodzin – także w warunkach wizyt domowych – oraz grupy wsparcia, treningi interpersonalne i warsztaty rozwojowe. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psychiatra, psychiatra wieku rozwojowego, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.