ul. Zachodnia 7/12a, Kraków sekretariat@mentalmed.pl

KU AUTONOMII I WSPÓŁPRACY

Świadczenia odpłatne

Świadczenia odpłatne

  • Usługi psychiatryczne
  • Psychoterapia indywidualna
  • Psychoterapia grupowa
  • Superwizje indywidualne
  • Superwizje grupowe