ul. Zachodnia 7/12a, Kraków sekretariat@mentalmed.pl

KU AUTONOMII I WSPÓŁPRACY

Zespół leczenia środowiskowego

Obecnie kwalifikujemy do Zespołu Leczenia Środowiskowego Kraków – Podgórze. Kwalifikacje do ZLŚ przeprowadzają lekarze centrum Mental Med.

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO DLA MIASTA KRAKÓW­ – PODGÓRZE

Obejmuje kompleksowym leczeniem psychiatrycznym pacjentów szczególnie ciężko i uporczywie chorujących psychicznie. Celem leczenia jest unikanie hospitalizacji psychiatrycznej, utrzymanie jak najdłuższej remisji umożliwiającej pacjentom funkcjonowanie w ich środowisku, rehabilitacja psychiatryczna.

Unikatowość takiego leczenia polega przede wszystkim na tym, iż pacjenci są leczeni w ich własnym środowisku, gdyż odbywa się ono głównie w formie wizyt domowych lekarza psychiatry, pielęgniarki, psychologa, terapeuty środowiskowego, psychoterapeuty. Program leczenia, po wstępnej kwalifikacji przeprowadzonej przez lekarza psychiatrę, jest indywidualnie dobrany i dostrojony do konkretnego człowieka przez zespół leczący. Wymagana jest współpraca rodziny, lub w przypadku osób mieszkających samotnie MOPS lub GOPS.

Nie jest wymagane skierowanie.

Przede wszystkim niezbędna jest świadoma zgoda pacjenta na leczenie w ZLŚ, zgodnie z proponowanym programem terapeutycznym. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych ­ także zgoda (i współpraca) ich opiekuna prawnego, a w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody (na przykład: niepełnosprawnych umysłowo i otępiałych) ­ postanowienie Sądu o leczeniu w ZLŚ w Centrum Zdrowia Psychicznego Mental Med.
Postanowienie to jest niezbędne przed przyjęciem do leczenia.

Leczymy:

  • pacjentów często przerywających leczenie psychiatryczne w warunkach ambulatoryjnych,
  • często hospitalizowanych psychiatrycznie,
  • którym objawy psychiatryczne, bądź ogólny stan zdrowia utrudniają leczenie w warunkach Poradni Zdrowia Psychicznego,
  • którzy wymagają kompleksowych oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacji w ich miejscu zamieszkania (terapia rodzinna, psychoedukacja, możliwość częstego kontaktu z lekarzem psychiatrą i psychologiem w razie konieczności i wskazań, możliwość wykonania iniekcji NL depot w warunkach domowych)

Nie leczymy:

  • pacjentów z uzależnieniami,
  • pacjentów, którzy kwalifikują się do leczenia w warunkach zamkniętego oddziału psychiatrycznego (stany ostre)
  • pacjentów zagrażających własnemu życiu lub zdrowiu, lub życiu i zdrowiu innych osób,
  • pacjentów ciężko chorujących somatycznie (kwalifikujących się do leczenia szpitalnego)

W przypadku osób starszych i chorujących somatycznie przy przyjęciu wymagane jest aktualne zaświadczenie od lekarza POZ z opisem aktualnego stanu zdrowia ogólnego, a także z aktualnym leczeniem somatycznym.